Kaizen.az - Profil

Ramil Valiyev Yazıçı

Haqqımda

ramil_vlyv
2022-12-21 11:25:43

1

Biznes Dünyası article
Bu məqalə iş axtaranların iş tapmaq üçün sosial mediadan... istifadə etmə strategiyasını, o cümlədən profilləri optimallaşdırmaq və müvafiq işəgötürənlərlə əlaqə yaratmaq strategiyasını təsvir edir.