Kaizen.az - Maliyyə və Mühasibata Fərqli Baxış

Maliyyə və Mühasibata Fərqli Baxış

Bəzən hər hansısa bir situasiyanı daha yaxşı ifadə etmək üçün müəyyən bənzətmələrdən və ifadələrdən istifadə edirik. Hər hansı bir şəxsin çox cəsur davrandığını demək istədiyimizdə həmin şəxsin şir ürəyi yediyini söyləyirik. Və ya tanınmış, məşhur biri haqqında danışarkən, onu ulduza bənzədirik.  Bu hadisə gündəlik həyatımızda olduğu kimi eynilə müxtəlif elm sahələrində də baş verir. Maliyyə sahəsində də belə məqamlara rast gəlmək mümkündür. Gəlin, belə ifadə və fikirlərə daha yaxından baxaq.


“Albalı yığımı”: İnvestisiya edilmiş səhmlərin qiymətlərinin aşağı düşməsinin davam edəcəyini düşünən investorlar başqa bir portfeldə yaxşı performans göstərən investisiyaları seçirlər. Albalı yığımı həm fond menecerləri, həm də fərdi investorlar tərəfindən istifadə edilən bir üsuldur və qiymətli kağız investorlarının satın alma fondu əhəmiyyətli dərəcədə azaldığı üçün səhmləri araşdırmaq üçün lazım olan vaxtı azaldır. Məsələn, birjalarda yarımkeçiricilər ilə məşğul olan bütün səhmləri araşdırmaq əvəzinə, investor yalnız bu məhsullara investisiya qoyan bir neçə qarşılıqlı fondlara baxa bilər və yalnız ən yaxşı performans göstərən seçilmiş investisiyaları axtara bilər.


“Parlaq daşlar”: Bu, bir neçə böyük investisiya etməkdənsə,  çox sayda lakin daha kiçik investisiyaların edilməsini ifadə edir. Bu ifadə “ Bütün yumurtaları eyni səbətə yığmamaq” ifadəsinə bənzər bir ifadədir.


“Ölü pişik sıçrayışı” :Ölü pişiyin belə hündürlükdən sürətlə yıxılaraq tullana biləcəyi fikri ilə maliyyəçilər birjada kəskin enişlərdən sonra gələn müvəqqəti artımlar üçün "ölü pişik sıçrayışı" terminindən istifadə edirlər.


“Lalə çılğınlığı” : bu ifadə aktivlərin qiymətlərinin real qiymətlərindən kənara çıxması zamanı metafora kimi istifadə olunur.


“Çəkicləmə”: Texniki cəhətdən bu, birja brokerinin səhvidir. Birjada həddindən artıq satışın olmasıdır.


“Ağ cəngavər” : Onlar çətin situasiyalarda və ya iclaslarda şirkətləri xilas etməyə çalışan şirkət işçiləridir. Onlar müqaviləni qazana bilməsələr də, bunu daha az xərc və daha çox mənfəət qazanacaq çəkildə nəticələndirə bilən şəxslərdir.

 

“Qara cəngavər”: Çətin situasiyalarda və ya iclaslarda şirkətə uğur qazandıran şəxslərdir.

 

Bəzən bəzi mühasiblər öz həyatlarında baş verən hadisələri mühasibat uçotu ilə bağlı olan anlayışlara və qaydalara bənzədirlər. Onlar düşünür ki, mühasibat uçotunda  olduğu kimi həyatda da hər şeyin bir müsbət tərəfi varsa, digər tərəfdən də mənfi qarşılığı olur.  Xoşbəxtlik ilə kədər, gülüş ilə göz yaşı, aktivlər ilə passivlər bir-birlərinə əks olsalar da daim birlikdə mövcudluqlarını davam etdirirlər. Həyatdan zövq ala bilmək üçün isə gərək hər şeyi mühasibat balanslarında olduğu kimi balansda saxlayaq. Hər bir “Debet” tərəfin, bir də “ Kredit” tərəfi olduğunu unutmamalıyıq. Xoşbəxtliyi sizə mühasibat uçotu “dili” ilə izah etməli olsaydım, bunu sadəcə bu bərabərlik ilə göstərərdim: Debit=Credit.


Və həyat bəzən balans hesabatlarına bənzəyir. Bir səhv daxil edilmiş rəqəm bütün hər şeyi dəyişdirə bilir. Mühasibat hesabatlarında olduğu kimi həyatda da verdiyimiz ən sadə bir qərar vəya adi bir hərəkət gələcəyimizə yön verə, onu dəyişdirə bilər.

 

Gördüyünüz kimi, əslində ətrafımızdakı bir çox şey ya bir-birinə bənzəyir, ya da bir-biri ilə yaxından əlaqəlidir. Əsas önəmli olan şey baş verənlərə düzgün baxış bucağından baxmağı bacara bilməkdir.

4 Rəy

Şərh yazmaq üçün daxil olun